Centrum StartUp

Rozwiń swoje sprzydła. Sprawdź się jako przedsiębiorca.

Przedsiębiorczość

Samodzielna realizacja pomysłów i marzeń.

Doradztwo

Nie bój się, z nami będzie bezpiecznie.

Wsparcie

Wsparcie przy pierwszych krokach.

Centrum StartUp

Nie bój się być przedsiębiorczym! Bądź wolny! Zrealizuj marzenia!


Nie musisz znać tajników ekonomii by zostać człowiekiem sukcesu. Do uruchomienia dochodowego biznesu konieczna jest dobry pomysł oraz determinacja w jego realizacji. Własna firma to nowe możliwości oraz szansa na większe, niezależne od kaprysów szefa, dochody. Zapewne przed otworzeniem własnej firmy powstrzymuje Cię strach przed porażką, utrata kapitału, nadmiar obowiązków. To właśnie dla Ciebie powstał Inkubator Przedsiębiorczości – Centrum StarUp. Nasz Inkubator to specjalnie zorganizowana przestrzeń służąca do wspierania osób takich jak Ty, chcących otworzyć własną firmę. Jesteśmy po to by pomóc przetrwać najtrudniejszy okres tj. pierwsze 2 lata funkcjonowania na rynku. W naszym Centrum uruchomisz firmę na próbę, bez konieczności opłacania składek ZUS płaconych przez samodzielnych przedsiębiorców.
Chcesz robić coś co lubisz, czy może chcesz robić coś, co ktoś inny lubi? Chcesz pracować dla siebie, czy dla kogoś? Chcesz realizować swoje czy kogoś innego marzenia? Chcesz być wolny? Wybierz StartUp!

Centrum StartUp umożliwia szybkie i bezpieczne założenie biznesu. Zapewniamy:

 • brak obowiązku opłaty składek ZUS przedsiębiorcy,
 • prowadzenie księgowości,
 • udostępnienie osobowości prawnej – NIP, REGON, wpis do KRS,
 • możliwość korzystania z powierzchni coworkingowej,
 • pomoc w zdobyciu klientów,
 • wspólną promocje poszczególnych firm,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pomoc prawną,
 • możliwość korzystania ze szkoleń,
 • usługi online - umożliwia prowadzenie startupu przez internet poprzez dostęp do systemu faktur, bankowości elektronicznej i innych narzędzi online,
 • organizację spotkań biznesowych i pomoc w pozyskiwaniu kontaktów,
 • pomoc w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje.

Dla kogo jest Centrum StartUp?
Centrum StartUp jest adresowany do osób fizycznych (studentów, absolwentów, zatrudnionych i nieaktywnych zawodowo oraz emerytów i rencistów), nieposiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej, zamieszkujących na terenie całej Polski. Z uwagi na aspekty formalno - prawne, do Centrum StartUp, w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby, które chcą prowadzić swoją działalność w następujących dziedzinach:

 • Usługi IT: Informatyka, programowanie, grafika komputerowa, e-commerce, tworzenie stron internetowych, sieci komputerowe, SEO, social media;
 • Edukacja: korepetycje, nauka języków obcych;
 • Pośrednictwo: nieruchomości, bankierzy, pośrednictwo finansowe, doradztwo kredytowe/finansowe, ubezpieczenia;
 • Usługi prawne: negocjowanie, doradztwo prawne, kancelaria prawna, notariusz, zamówienie publiczne;
 • Usługi lifestyle-owe: kosmetyka, fryzjerstwo, moda, krawiectwo, medycyna estetyczna, dietetyka, sport, rekreacja, wypoczynek, kultura w tym muzyka, film, itp.;
 • Usługi biznesowe: tłumaczenia, projektowanie, desing, obsługa firm, usługi geodezyjne, handel;
 • Gastronomia;
 • Copywriting;

Oraz inne po otrzymaniu indywidualnej zgody Zarządu Cisnet.pl.

Misja Inkubatora Przedsiębiorczości Centrum StartUp.
Centrum StartUp jest miejscem, gdzie każdy potencjalny przedsiębiorca znajdzie pomoc od momentu przystąpienia do Centrum StartUp, aż do chwili osiągnięcia pełnej zdolności do samodzielnego funkcjonowania. Naszym celem jest stopniowy rozwój, wsparcie w usamodzielnianiu się firm inkubowanych, udział w przeciwdziałaniu bezrobociu przez tworzenie nowych miejsc pracy. Ponadto misją Centrum StartUp jest stała koncentracja ludzi przedsiębiorczych, pomysłów, myśli, wiedzy i środków dla realizacji małych i średnich przedsięwzięć gospodarczych. Działania Centrum StartUp prowadzone są w optyce tworzenia pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy, jak i środowiska służącego do pobudzania i rozwijania przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej, transferu i wdrażania nowych technologii wraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. W zakresie realizacji celu i misji Centrum StartUp, Cisnet.pl jest otwarty na współpracę z innymi podmiotami gospodarczymi oraz władzami i instytucjami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi, jak również organizacjami pozarządowymi. Funkcjonowanie w Centrum StartUp możliwe jest przez pierwsze 24 miesiące działalności. Współpracę można przerwać w dowolnym momencie bez żadnych konsekwencji. Każdy przedsiębiorca sam decyduje, kiedy samodzielnie obejmie wszelkie obowiązki związane z rozwojem swojej firmy. Zapraszamy do współpracy!

Korzyści

Doradztwo

Dostarczymy Ci pełnych i rzetelnych informacji o tym jak prowadzić własną firmę.

Oszczędności

Nie musisz płacić składek ZUS przedsiębiorcy. Oszczędzasz na kosztach stałych.

Promocja

Wspólna promocja Twojej działalności to zwiększona szansa zdobywania klientów.

Wsparcie

Bezpośrednie wsparcie naszych ekspertów pomoże Ci uniknąć szeregu zagrożeń.

Przykładowe miesięczne koszty prowadzenia firmy
Rodzaj kosztu Jednoosobowa działalność gospodarcza Firma w ramach Centrum StartUp
Preferencyjna stawka ZUS (max 2 lata) Pełna stawka ZUS
Ubezpieczenie emerytalne 102,48 zł 463,68 zł 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 42,00 zł 190,03 zł 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 9,45 zł 42,76 zł 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 270,69 zł 270,69 zł 0 zł
Fundusz Pracy 0 zł 58,20 zł 0 zł
Obsługa księgowa 150 zł 150 zł 0 zł
Doradztwo biznesowe 50 zł-100 zł/1h 50-100/1h zł 0 zł
Sala konferencyjna/Coworking 37 zł /1h 37 zł/1h 0 zł
Konto bankowe 7 zł 7 zł 0 zł
Działania reklamowe 100 zł/m-c 100/m-c 0 zł
Razem 758,62 zł 1369,36 zł 123,00* zł

*w pakiecie BASIC (cena zawiera 23% VAT) – w pozostałych pakietach oszczędności są wyższe i obejmują doradztwo prawne i księgowe

Dochód
Przychód Koszty uzyskania przychodu
jednoosobowej działalności gospodarczej***
Dochód* Koszty firmy w ramach
Centrum StartUp
Dochód**
pierwsze 2 lata działalności po 2 latach działalności pierwsze 2 lata działalności po 2 latach działalności
2000 758,62 zł 1369,39 zł 1258,53 zł 757,70 zł 0 zł 1589 zł
4000 758,62 zł 1369,39 zł 2898,53 zł 2397,70 zł 0 zł 3301 zł
6000 758,62 zł 1369,39 zł 4538,53 zł 4037,70 zł 0 zł 5013 zł
8000 758,62 zł 1369,39 zł 6178,53 zł 5677,70 zł 0 zł 6735 zł
10000 758,62 zł 1369,39 zł 7818,53 zł 7317,70 zł 0 zł 8437 zł

*dochód obliczany jako Przychód minus koszty uzyskania przychodu minus podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie zdrowotne jest odliczane od podatku w wysokości 240,60 zł

** dochód obliczany jako umowa o dzieło z 20% kosztami uzyskania przychodu po uwzględnieniu opłaty abonamentowej w Centrum StartUp, w przypadku 50% kosztów uzyskania przychodu dochód wzrasta

*** Koszty uzyskania przychodu takie jak wskazane w tabeli powyżej


Dołącz do nas

W pierwszym kroku prosimy o zapoznaie się Regulaminem uczestnictwa w Centrum StartUP. Następnie prosimy o wypełenienie formularza zgłoszenowego. Formuarz musi zawierać wszystkie potrzebne informacje. Tylko taki będzie rozpatrywany przez zespół zarządzający Centrum StartUp. Formularz jest najwazniejszym elementem przystąpienia do naszego Centrum. Poprawne uzupełnienie formularza pozwoli nam bliżej się poznać.
Drugi krok to weryfiakcja poprawności zgłoszenia. Z uwagi na to, że w Centrum moga uczestniczyć wyłącznie osoby nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej, nasi konsultanci sprawdzą dane Centralnej Ewidencji i Infomacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, (w zależności od planowanej formy prawnej podmiotu). Następnie zweryfikowany będzie opis planowanej działalności, której specyfika działania powinna mieścic się w rodzajach działalności określonych w Regulaminie.
Trzeci krok to podpisanie umowy uczestnictwa w Centrum StartUP, utworzenie wizytówki w katalogu StartUp-ów, udostępnienie subkonta bankowego, oraz utworzenie konta w elektronicznym systemie obsługi StartUp-ów. Teraz możesz zacząć działać. Pamiętaj! Z Centrum StartUp możesz bezpiecznie rozwijać swoją firmę. Jedyne koszty stałe prowadzenia działalności w ramach Centrum StartUp to opłata abonamentowa oraz fakultatywne odprowadzanie składek do ZUS. Szczegóy opłat dostępne są w Regulaminie.
Czwarty krok to samodzielne działanie pod opieką Centrum StartUp. Każdy z Beneficjentów otrzymuje wsparcie w postaci: doradztwa biznesowego, doradztwa księgowego, doradztwa marketingowego, udostępnienia systemu CRM, udostępnienia subkonta bankowego, udostępnianiu sali szkoleniowej / konferencyjnej / pomieszczenia biurowego, obsługi sekretarsko – biurowej, comiesięcznej analizy finansowej działań Beneficjenta.


Kontakt

Cisnet.pl Centrum Biznesowe Sp. z o.o. 00-898 Warszawa, Aleja Solidarności 147/33
Filia w Krakowie • 31-137 Kraków • ul. Siemiradzkiego 19/1 • tel. +48 12 633 04 01 •
Filia w Legnicy 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 1/3 tel. 76 721 64 10
Web: centrum.cisnet.pl